Bekijk online
 
Nieuwsbrief februari 2022

Terugblik op het golfjaar 2021 van Golfclub Bentwoud - deel 1

In januari 2021 werd ons leven nog steeds bepaald door het coronavirus en de beperkingen die dat met zich meebracht. Door de directie van de Golfbaan werd besloten dat er slechts 9 holes gespeeld konden worden in flights van maximaal 2 personen. 

Restaurant Roest moest zijn dienstverlening ook aanpassen. Alleen via de “take-away” kon slechts een versnapering worden verstrekt. Deze maatregel had natuurlijk gevolgen voor alle spelers van Bentwoud. Alle geplande wedstrijden moesten in aangepaste vorm plaatsvinden, kaarten werden bij de balie opgehaald en er was geen gezellige nazit met prijsuitreiking mogelijk.

De meeste leden van de club begrepen deze maatregelen en leerden er mee om te gaan. Je hoorde vaak zeggen “we moeten blij zijn dat we nog kunnen spelen in clubverband”.  Met veel andere sporten was het veel droeviger gesteld.

Het boeken van een individuele flight was zeer moeilijk in deze tijd. Midden in de nacht moest je opstaan om je boeking voor een week later te kunnen maken. Dan was er een kans dat er nog tijden vrij waren om te kunnen spelen. 

Aan het begin van 2021 jaar is door de NGF het Wereld-Handicap-Systeem (WHS) ingevoerd voor alle spelers van Nederland. Het WHS heeft een aantal verbeteringen en leuke facetten ten opzichte van het EGA-Handicapsysteem dat we vroeger gebruikten. Het WHS biedt kansen voor golfclubs en banen om meer spelers enthousiast te maken om een handicap te halen en bij te houden. Het uitgangspunt van het WHS is dat handicaps vergelijkbaar worden voor spelers in de gehele wereld. Veel spelers van onze club zagen plotseling wel een andere handicap op het NGF-pasje staan. Voor een aantal een prettige verrassing, voor sommigen misschien minder. De meeste spelers zijn er inmiddels wel aan gewend en zijn het er in de meeste gevallen over eens dat de nieuwe situatie een reëler beeld geeft van de handicap waarmee gespeeld wordt.  

Jammer genoeg werd al vrij snel door de NGF de beslissing genomen om de voorjaarscompetitie te cancelen. Dit was wederom een grote teleurstelling voor de vele clubleden die ook al in 2020 niet in competitie- verband konden spelen. In oktober ging een beperkte najaar-competitie wel door. Twee teams van Bentwoud hebben aan deze competitie deelgenomen. Hoewel slechts vier wedstrijden werden georganiseerd was het toch een klein lichtpuntje in sombere tijden.

Terugblik op het golfjaar 2021 - deel 2

We hadden als club het voornemen om ons uitgestelde lustrum samen met de baan groots te gaan vieren. Maar helaas hebben we als bestuur moeten besluiten ook dit evenement te cancelen omdat de coronaregels een groot feest in de weg stonden.

Gelukkig konden we halverwege het voorjaar de draad weer oppakken en was het mogelijk om wedstrijden met drieballen te organiseren en ook de nazit bij Roest was weer mogelijk. Omdat de zomer zich van zijn beste kant liet zien, hebben we mooie wedstrijden gespeeld en hebben we toch een tijdje kunnen genieten van terras en nazit bij Roest.

Op 15 juni 2021 werden we opgeschrikt door het nieuws dat Cock Verkade was overleden. Cock heeft heel veel betekend voor de ontwikkeling van de Golfclub Bentwoud en was geheel terecht bekroond met het predikaat “Lid van Verdienste”. We missen hem nog elke dag.

De clubkampioenschappen Stroke- en Matchplay werden dit jaar weer gespeeld. Alle winnaars staan vermeld op het grote bord in Restaurant Roest.

Wat feiten op een rij:

Aan het begin van het jaar hadden we 575 leden, we sluiten het jaar af met 608 leden. Daarvan zijn 449 mannen en zo vormen zij de ruime meerderheid binnen onze club.

We hebben 12 jeugdleden
62 leden zijn tussen 20 en 50
132 leden zijn tussen de 50 en 60 jaar
402 leden zijn boven de 60 jaar

- Met elkaar hebben we minimaal 200 wedstrijden gespeeld. 37% van de leden hebben daaraan deelgenomen.
- Dit jaar hebben we 2x een ALV gehouden: één keer via Zoom. Tijdens deze bijeenkomst was er een bestuurswisseling. We namen hartelijk afscheid van onze voorzitter Herman Haarman nadat we hem benoemd hadden tot Erelid. Maria Loomans nam zijn voorzittersfunctie over. Eduard de Beer werd benoemd tot bestuurslid communicatie. Tijdens de ALV in November traden Guus Zwetsloot en Henk Beusekamp toe tot het bestuur.
- Het bestuur heeft 12 keer een bestuursvergadering gehouden en is één keer een hele dag in overleg geweest om met elkaar te brainstormen over het wel en wee van de club. Na afloop hebben we met elkaar 9 holes gespeeld.
- Regelmatig hebben leden van het bestuur overleg gehad met de directie van de baan. Naast de financiële zaken kwamen ook de ontwikkelingen van de baan en de club aan de orde. Met elkaar blijven we naar wederzijdse optimale samenwerking zoeken.
- Het bestuur heeft een dag georganiseerd voor nieuwe leden.
- Voor alle 50 vrijwilligers van de club werd er een gezellige middag georganiseerd met een wedstrijd en aangeklede borrel. Op deze manier heeft het bestuur de vrijwilligers bedankt voor hun inzet in het afgelopen jaar.
- We maken als club nog steeds deel uit van de SGWN (Samenwerkende Golfclubs West-Nederland). Als bestuur hebben we aan drie vergaderingen deelgenomen. Belangrijkste besluit van afgelopen jaar van dit samenwerkingsverband voor ons was, dat leden van golfclub Bentwoud, die in het bezit zijn van een 40 rondenkaart of meer, met korting kunnen spelen op banen die deel uitmaken van de SGWN.

Laten we er in 2022 een nog beter golfjaar van maken!
Namens het Bestuur, Maria Loomans (voorzitter)
Terugblik op het golfjaar 2021 - deel 2

We hadden als club het voornemen om ons uitgestelde lustrum samen met de baan groots te gaan vieren. Maar helaas hebben we als bestuur moeten besluiten ook dit evenement te cancelen omdat de coronaregels een groot feest in de weg stonden.

Gelukkig konden we halverwege het voorjaar de draad weer oppakken en was het mogelijk om wedstrijden met drieballen te organiseren en ook de nazit bij Roest was weer mogelijk. Omdat de zomer zich van zijn beste kant liet zien, hebben we mooie wedstrijden gespeeld en hebben we toch een tijdje kunnen genieten van terras en nazit bij Roest.

Op 15 juni 2021 werden we opgeschrikt door het nieuws dat Cock Verkade was overleden. Cock heeft heel veel betekend voor de ontwikkeling van de Golfclub Bentwoud en was geheel terecht bekroond met het predikaat “Lid van Verdienste”. We missen hem nog elke dag.

De clubkampioenschappen Stroke- en Matchplay werden dit jaar weer gespeeld. Alle winnaars staan vermeld op het grote bord in Restaurant Roest.

Wat feiten op een rij:

Aan het begin van het jaar hadden we 575 leden, we sluiten het jaar af met 608 leden. Daarvan zijn 449 mannen en zo vormen zij de ruime meerderheid binnen onze club.

We hebben 12 jeugdleden
62 leden zijn tussen 20 en 50
132 leden zijn tussen de 50 en 60 jaar
402 leden zijn boven de 60 jaar

- Met elkaar hebben we minimaal 200 wedstrijden gespeeld. 37% van de leden hebben daaraan deelgenomen.
- Dit jaar hebben we 2x een ALV gehouden: één keer via Zoom. Tijdens deze bijeenkomst was er een bestuurswisseling. We namen hartelijk afscheid van onze voorzitter Herman Haarman nadat we hem benoemd hadden tot Erelid. Maria Loomans nam zijn voorzittersfunctie over. Eduard de Beer werd benoemd tot bestuurslid communicatie. Tijdens de ALV in November traden Guus Zwetsloot en Henk Beusekamp toe tot het bestuur.
- Het bestuur heeft 12 keer een bestuursvergadering gehouden en is één keer een hele dag in overleg geweest om met elkaar te brainstormen over het wel en wee van de club. Na afloop hebben we met elkaar 9 holes gespeeld.
- Regelmatig hebben leden van het bestuur overleg gehad met de directie van de baan. Naast de financiële zaken kwamen ook de ontwikkelingen van de baan en de club aan de orde. Met elkaar blijven we naar wederzijdse optimale samenwerking zoeken.
- Het bestuur heeft een dag georganiseerd voor nieuwe leden.
- Voor alle 50 vrijwilligers van de club werd er een gezellige middag georganiseerd met een wedstrijd en aangeklede borrel. Op deze manier heeft het bestuur de vrijwilligers bedankt voor hun inzet in het afgelopen jaar.
- We maken als club nog steeds deel uit van de SGWN (Samenwerkende Golfclubs West-Nederland). Als bestuur hebben we aan drie vergaderingen deelgenomen. Belangrijkste besluit van afgelopen jaar van dit samenwerkingsverband voor ons was, dat leden van golfclub Bentwoud, die in het bezit zijn van een 40 rondenkaart of meer, met korting kunnen spelen op banen die deel uitmaken van de SGWN.

Laten we er in 2022 een nog beter golfjaar van maken!
Namens het Bestuur, Maria Loomans (voorzitter)
Van de penningmeester

Contributie-betaling

Begin januari zijn de mails verzonden met de betalingslink voor de contributie van de Golfclub Bentwoud.

Veel leden hebben inmiddels betaald maar helaas is er nog een beperkt aantal leden dat niet heeft gereageerd op ons verzoek. Wij verzoeken de leden die nog niet betaald hebben om zo spoedig mogelijk de contributie voor 2022 over te maken. Graag met gebruikmaking van de betalings-link in de originele e-mail.

Met vriendelijke groet, Edwin Ludwig (penningmeester)
Van de penningmeester

Contributie-betaling

Begin januari zijn de mails verzonden met de betalingslink voor de contributie van de Golfclub Bentwoud.

Veel leden hebben inmiddels betaald maar helaas is er nog een beperkt aantal leden dat niet heeft gereageerd op ons verzoek. Wij verzoeken de leden die nog niet betaald hebben om zo spoedig mogelijk de contributie voor 2022 over te maken. Graag met gebruikmaking van de betalings-link in de originele e-mail.

Met vriendelijke groet, Edwin Ludwig (penningmeester)
Zorg voor de baan: wat kan je als speler zelf doen?

Van Harry van Laviere kregen we de tip om bijgaand filmpje op te nemen in de Nieuwsbrief. Het repareren van pitchmarks en andere dingen die we als speler zelf kunnen doen om de baan mooi en goed bespeelbaar te houden.

Klik op onderstaande button om het filmpje te bekijken.


Meer informatie
Zorg voor de baan: wat kan je als speler zelf doen?

Van Harry van Laviere kregen we de tip om bijgaand filmpje op te nemen in de Nieuwsbrief. Het repareren van pitchmarks en andere dingen die we als speler zelf kunnen doen om de baan mooi en goed bespeelbaar te houden.

Klik op onderstaande button om het filmpje te bekijken.


Meer informatie
NGF-voorjaarscompetitie 2022

Golfclub Bentwoud heeft 8 competitieteams ingeschreven voor de NGF-voorjaarscompetitie 2022.
De teamindeling is te vinden op de website van Golfclub Bentwoud onder het kopje competitie. De competitie start op zondag 3 april en loopt tot en met zondag 8 mei, plus eventuele inhaaldagen en finaledagen tot en met 22 mei.

Alle teams zijn inmiddels volop aan het trainen om zo goed mogelijk voor de dag te komen.
Bij een goede voorbereiding hoort ook een goede regelkennis. Vandaar dat de Handicap- en Regelcommissie een speciale regelavond organiseert afgestemd op het spelen van matchplay in de competitie. Deze regelavond vindt plaats in Roest op donderdagavond 10 maart, aanvang 19.30 uur.
Aanmelden via een e-mailtje naar hcpcommissie@gcbentwoud.nl
Ook niet-competitiespelers zijn uiteraard van harte welkom.

Door de corona hebben we twee jaar achtereen geen competitie kunnen spelen. En nu maar hopen dat het dit jaar wel doorgaat. De NGF heeft een alternatief scenario klaarliggen voor het geval er nog te veel beperkingen zouden gelden voor de horeca. Maar op dit moment lezen we gelukkig in de media dat het kabinet erop inzet dat aan het eind van de maand een einde komt aan veel coronamaatregelen. Dus de kans is groot dat het golfballetje met veel inzet en plezier van de tee geslagen gaat worden tijdens de voorjaarscompetitie van 2022!

Gert van der Hooning
Tonny van Zwienen
Competitiecommissie

Via onderstaande button is te zijner tijd te volgen hoe het wedstrijdverloop van de teams is en de stand in de competitie:


Meer informatie
NGF-voorjaarscompetitie 2022

Golfclub Bentwoud heeft 8 competitieteams ingeschreven voor de NGF-voorjaarscompetitie 2022.
De teamindeling is te vinden op de website van Golfclub Bentwoud onder het kopje competitie. De competitie start op zondag 3 april en loopt tot en met zondag 8 mei, plus eventuele inhaaldagen en finaledagen tot en met 22 mei.

Alle teams zijn inmiddels volop aan het trainen om zo goed mogelijk voor de dag te komen.
Bij een goede voorbereiding hoort ook een goede regelkennis. Vandaar dat de Handicap- en Regelcommissie een speciale regelavond organiseert afgestemd op het spelen van matchplay in de competitie. Deze regelavond vindt plaats in Roest op donderdagavond 10 maart, aanvang 19.30 uur.
Aanmelden via een e-mailtje naar <a href="//hcpcommissie@gcbentwoud.nl" target="_blank" title="hcpcommissie@gcbentwoud.nl" style="outline:none;border:0px;text-decoration:none;"><font style="font: 14px Arial, Verdana;color:#0099ff;">hcpcommissie@gcbentwoud.nl</font></a>
Ook niet-competitiespelers zijn uiteraard van harte welkom.

Door de corona hebben we twee jaar achtereen geen competitie kunnen spelen. En nu maar hopen dat het dit jaar wel doorgaat. De NGF heeft een alternatief scenario klaarliggen voor het geval er nog te veel beperkingen zouden gelden voor de horeca. Maar op dit moment lezen we gelukkig in de media dat het kabinet erop inzet dat aan het eind van de maand een einde komt aan veel coronamaatregelen. Dus de kans is groot dat het golfballetje met veel inzet en plezier van de tee geslagen gaat worden tijdens de voorjaarscompetitie van 2022!

Gert van der Hooning
Tonny van Zwienen
Competitiecommissie

Via onderstaande button is te zijner tijd te volgen hoe het wedstrijdverloop van de teams is en de stand in de competitie:


Meer informatie
Laddercommissie en Commissie sportief beleid

Laddercompetitie Commissie
Op 12 februari is er naar alle leden een mail gestuurd om aandacht te vragen voor de laddercompetitie 2022. Inmiddels zijn er al 34 aanmeldingen, waaronder de winnaar van 2021, Per van den Bosch, maar dat kan altijd beter. Lees alles, maar vooral de spelregels op de website https://www.gcbentwoud.nl/commissies/laddercommissie/spelregels-2022. Het is geen grap maar de nieuwe competitie start op 1 april.

Commissie Sportief Beleid
Net als 2020 en 2021 onderzoekt de commissie of er ook in 2022 een mogelijkheid is om, in samenwerking met de academy, een vijftal trainingen, in principe op basis van handicap sterkte, te organiseren in het voorjaar. Zodra er een definitief programma is samen gesteld ontvangt u een email met alle instructies en data. Wanneer de interesse weer net zo groot is als vorige jaar dan zal Members Only 3.0 weer snel vol zitten.
Laddercommissie en Commissie sportief beleid

Laddercompetitie Commissie
Op 12 februari is er naar alle leden een mail gestuurd om aandacht te vragen voor de laddercompetitie 2022. Inmiddels zijn er al 34 aanmeldingen, waaronder de winnaar van 2021, Per van den Bosch, maar dat kan altijd beter. Lees alles, maar vooral de spelregels op de website <a href="https://www.gcbentwoud.nl/commissies/laddercommissie/spelregels-2022." target="_blank" title="https://www.gcbentwoud.nl/commissies/laddercommissie/spelregels-2022." style="outline:none;border:0px;text-decoration:none;"><font style="font: 14px Arial, Verdana;color:#0099ff;">https://www.gcbentwoud.nl/commissies/laddercommissie/spelregels-2022.</font></a> Het is geen grap maar de nieuwe competitie start op 1 april.

Commissie Sportief Beleid
Net als 2020 en 2021 onderzoekt de commissie of er ook in 2022 een mogelijkheid is om, in samenwerking met de academy, een vijftal trainingen, in principe op basis van handicap sterkte, te organiseren in het voorjaar. Zodra er een definitief programma is samen gesteld ontvangt u een email met alle instructies en data. Wanneer de interesse weer net zo groot is als vorige jaar dan zal Members Only 3.0 weer snel vol zitten.
Ryder Cup

GC Bentwoud versus Stichting Bentwoud = Ryder Cup

Het voornemen is om in 2022 een Ryder Cup te organiseren tussen de leden van de GC Bentwoud en de Stichting. Hoe en wanneer zal nog bekend gemaakt worden. Het zal vermoedelijk een wedstrijd worden voor lage handicappers verdeeld over verschillende weekends in 2022. Zodra er meer bekend is zullen wij jullie hierover nader berichten.
Ryder Cup

GC Bentwoud versus Stichting Bentwoud = Ryder Cup

Het voornemen is om in 2022 een Ryder Cup te organiseren tussen de leden van de GC Bentwoud en de Stichting. Hoe en wanneer zal nog bekend gemaakt worden. Het zal vermoedelijk een wedstrijd worden voor lage handicappers verdeeld over verschillende weekends in 2022. Zodra er meer bekend is zullen wij jullie hierover nader berichten.
Interview met Rini en Donald Hartman (door Eduard de Beer)

In de bankwereld noemen ze het een bankstel, bij Shell cs wordt gesproken van een oliestel. Bij GC Bentwoud noemen we het maar een golfset.

In iedere vereniging zijn leden aanwezig die met hun vrijwilligerswerk het voortbestaan van een vereniging mogelijk maken. Bij GCBentwoud is dat gelukkig niet anders en daarom is het goed om af en toe wat mensen nader aan u voor te stellen. In de vorige nieuwsbrief hebben jullie kennis gemaakt met golfset Jan en Marlies Benschop. Weliswaar geen vrijwilligers maar zeker zeer belangrijk voor Bentwoud. In deze nieuwsbrief maken we wat nader kennis met wederom een golfset namelijk Donald en Rini Hartman. Donald en Rini zijn werkzaam bij respectievelijk de Heren- en de Damescommissie. Tijd om wat meer te weten te komen over dit setje!

Klik op de button voor het hele interview.


Meer informatie
Interview met Rini en Donald Hartman (door Eduard de Beer)

In de bankwereld noemen ze het een bankstel, bij Shell cs wordt gesproken van een oliestel. Bij GC Bentwoud noemen we het maar een golfset.

In iedere vereniging zijn leden aanwezig die met hun vrijwilligerswerk het voortbestaan van een vereniging mogelijk maken. Bij GCBentwoud is dat gelukkig niet anders en daarom is het goed om af en toe wat mensen nader aan u voor te stellen. In de vorige nieuwsbrief hebben jullie kennis gemaakt met golfset Jan en Marlies Benschop. Weliswaar geen vrijwilligers maar zeker zeer belangrijk voor Bentwoud. In deze nieuwsbrief maken we wat nader kennis met wederom een golfset namelijk Donald en Rini Hartman. Donald en Rini zijn werkzaam bij respectievelijk de Heren- en de Damescommissie. Tijd om wat meer te weten te komen over dit setje!

Klik op de button voor het hele interview.


Meer informatie
Bentwoud blijft zich ontwikkelen - gesprekje met Carla (van de Golfbaan)

Toekomstplannen van golfbaan Bentwoud.

Iedereen heeft de laatste jaren kunnen zien hoeveel tijd, geld en werk er is besteed om Bentwoud te laten zijn wat het nu is. Ook in de komende tijd zullen we getuige zijn van diverse veranderingen. Tijd voor een gesprekje met Carla.

Welke veranderingen kunnen we in de komende periode verwachten?

In de afgelopen jaren zijn alle bunkers gerenoveerd en voorzien van een betere kwaliteit bunkerzand. Ook is er veel meer geprikt en bezand en dat heeft de bespeelbaarheid van de baan enorm veel goed gedaan. Deze winter is de baan werkelijk ontzettend goed gebleven dus het is wel bewezen dat dit een goede aanpak geweest is. In de zomermaanden zal wederom een extra greenkeeper worden aangetrokken om dit niveau ook voor het komend jaar weer te bereiken. In juni hopen we de grass-range aan de overzijde van de drivingrange te openen zodat ook prima vanaf het gras kan worden geoefend

De plannen voor de komende periode, liegen er ook niet om:

Voor het nieuwe seizoen van start gaat, worden alle holeborden vervangen door nieuwe, met nog betere afstandsmarkeringen.

Om spelers duidelijk te maken wat de baanstatus is (en wat daarbij hoort voor wat betreft draagtassen, buggy’s, etc.) komt een duidelijk bord aan het begin van het terrein..

Er wordt een slagboom geplaatst om ongenode bezoekers (die denken hun auto te stallen of hun tent op te zetten op algemeen terrein) erop te wijzen dat het privéterrein is. Deze slagboom zal voornamelijk in de late avonduren en ’s nachts dicht zijn.
Ook gaan we alle lampen op de parkeerplaats vernieuwen, zodat alles daar ook goed verlicht is.

En natuurlijk hebben we plannen voor de wat langere termijn, zoals het digitaliseren van de drivingrange. Maar daarover in een volgende nieuwsbrief meer informatie!


Meer informatie
Bentwoud blijft zich ontwikkelen - gesprekje met Carla (van de Golfbaan)

Toekomstplannen van golfbaan Bentwoud.

Iedereen heeft de laatste jaren kunnen zien hoeveel tijd, geld en werk er is besteed om Bentwoud te laten zijn wat het nu is. Ook in de komende tijd zullen we getuige zijn van diverse veranderingen. Tijd voor een gesprekje met Carla.

Welke veranderingen kunnen we in de komende periode verwachten?

In de afgelopen jaren zijn alle bunkers gerenoveerd en voorzien van een betere kwaliteit bunkerzand. Ook is er veel meer geprikt en bezand en dat heeft de bespeelbaarheid van de baan enorm veel goed gedaan. Deze winter is de baan werkelijk ontzettend goed gebleven dus het is wel bewezen dat dit een goede aanpak geweest is. In de zomermaanden zal wederom een extra greenkeeper worden aangetrokken om dit niveau ook voor het komend jaar weer te bereiken. In juni hopen we de grass-range aan de overzijde van de drivingrange te openen zodat ook prima vanaf het gras kan worden geoefend

De plannen voor de komende periode, liegen er ook niet om:

Voor het nieuwe seizoen van start gaat, worden alle holeborden vervangen door nieuwe, met nog betere afstandsmarkeringen.

Om spelers duidelijk te maken wat de baanstatus is (en wat daarbij hoort voor wat betreft draagtassen, buggy’s, etc.) komt een duidelijk bord aan het begin van het terrein..

Er wordt een slagboom geplaatst om ongenode bezoekers (die denken hun auto te stallen of hun tent op te zetten op algemeen terrein) erop te wijzen dat het privéterrein is. Deze slagboom zal voornamelijk in de late avonduren en ’s nachts dicht zijn.
Ook gaan we alle lampen op de parkeerplaats vernieuwen, zodat alles daar ook goed verlicht is.

En natuurlijk hebben we plannen voor de wat langere termijn, zoals het digitaliseren van de drivingrange. Maar daarover in een volgende nieuwsbrief meer informatie!


Meer informatie
Natuurbericht (van Paul van Drimmelen)

Ook in het Bentwoud heerst vogelgriep...
Op 10 januari las ik het bericht van boswachter Jonathan dat er in het Bentwoud dode vogels waren gevonden. Kort daarna werd bevestigd dat het om vogels ging die bezweken waren aan de vogelgriep. Op ons golfterrein werd een dode Brandgans gevonden die ook door het virus was besmet. Iedereen heeft wel gehoord of gelezen dat al enkele maanden de vogelgriep rondwaart.
Al heel wat pluimveebedrijven moesten hun kippen of eenden ruimen en gezonde bedrijven houden hun dieren binnen (ophokplicht). In het Bentwoud is geadviseerd honden aan te lijnen. Wij als golfers kijken vooral naar de balvlucht en velen zien de vlucht vogels niet. Nu is het een virus dat vogels treft, maar voor mensen niet direct gevaarlijk. Dat gold ook voor de myxomatose die in 2011 veel slachtoffers maakte bij de konijnen. Nu zie je weinig konijnen meer. De vogelgriep verdwijnt wel weer wanneer het voorjaar wordt.
Natuurbericht (van Paul van Drimmelen)

Ook in het Bentwoud heerst vogelgriep...
Op 10 januari las ik het bericht van boswachter Jonathan dat er in het Bentwoud dode vogels waren gevonden. Kort daarna werd bevestigd dat het om vogels ging die bezweken waren aan de vogelgriep. Op ons golfterrein werd een dode Brandgans gevonden die ook door het virus was besmet. Iedereen heeft wel gehoord of gelezen dat al enkele maanden de vogelgriep rondwaart.
Al heel wat pluimveebedrijven moesten hun kippen of eenden ruimen en gezonde bedrijven houden hun dieren binnen (ophokplicht). In het Bentwoud is geadviseerd honden aan te lijnen. Wij als golfers kijken vooral naar de balvlucht en velen zien de vlucht vogels niet. Nu is het een virus dat vogels treft, maar voor mensen niet direct gevaarlijk. Dat gold ook voor de myxomatose die in 2011 veel slachtoffers maakte bij de konijnen. Nu zie je weinig konijnen meer. De vogelgriep verdwijnt wel weer wanneer het voorjaar wordt.
.

Dan nog twee tips om goed rond te kijken op en om de golfbaan:

1. Tussen de drie boomgroepen langs en tussen A8 en A9 vliegt al de hele winter een Groene specht. Ik zie de vogel regelmatig vliegen waarbij de groene kleur prachtig oplicht. In de winter heeft de Groene specht het moeilijk, want er zijn weinig mieren te vinden. Kennelijk lukt het hem toch om aan voldoende voedsel te komen, want volgens Vogelbescherming neemt het aantal dieren toe.

2. Loop na het verlaten van de heuvel op B9 naar de lockerruimte en kijk eens naar het gras tussen het pad en restaurant Roest. In het gras staat een aantal bladrozetten van de Bijenorchis die over een paar maanden weer mooie bloemstengels leveren. Diezelfde bladrozetten staan ook op de heuvel met de tekst "welkom golfbaan Bentwoud", dus achter je wanneer je aan het afslaan bent.
.

Dan nog twee tips om goed rond te kijken op en om de golfbaan:

1. Tussen de drie boomgroepen langs en tussen A8 en A9 vliegt al de hele winter een Groene specht. Ik zie de vogel regelmatig vliegen waarbij de groene kleur prachtig oplicht. In de winter heeft de Groene specht het moeilijk, want er zijn weinig mieren te vinden. Kennelijk lukt het hem toch om aan voldoende voedsel te komen, want volgens Vogelbescherming neemt het aantal dieren toe.

2. Loop na het verlaten van de heuvel op B9 naar de lockerruimte en kijk eens naar het gras tussen het pad en restaurant Roest. In het gras staat een aantal bladrozetten van de Bijenorchis die over een paar maanden weer mooie bloemstengels leveren. Diezelfde bladrozetten staan ook op de heuvel met de tekst "welkom golfbaan Bentwoud", dus achter je wanneer je aan het afslaan bent.
Golfclub Bentwoud Boslaan 3, 2731 LD Benthuizen,
Telefoon: 0172 583 010, Email: info@gcbentwoud.nl,
redactieraad@gcbentwoud.nl
 
Golfclub Bentwoud Boslaan 3, 2731 LD Benthuizen,
Telefoon: 0172 583 010, Email: info@gcbentwoud.nl,
redactieraad@gcbentwoud.nl
Meld je hier af voor deze nieuwbrief en daarmee doe je afstand van al het nieuws van golfclub Bentwoud