Bekijk online
 
Clubnieuws juli 2021 - leden

Uit de Bestuurskamer

De zomer is tot nu toe behoorlijk wisselvallig. Een aantal zeer warme dagen en daarna veel regen, wind en tegenvallende temperaturen. Gelukkig is de baan na het bezanden en de regen, die toen helaas net even op zich liet wachten, heel erg verbeterd. Het gras groeit eindelijk weer, het zand en de prikgaten zijn verdwenen en de meeste golfers zijn blij met de omstandigheden en zeker met de prachtige greens. De ganzen zorgen nog wel voor enige overlast maar ja, je kunt niet alles hebben.

De jubileumweek is achter de rug. Zoals jullie weten heeft het bestuur, met de corona-situatie van dat moment en de sombere vooruitzichten in gedachten, besloten om de lustrum-activiteiten van de Golfclub voor het tweede achtereenvolgende jaar niet door te laten gaan. Natuurlijk was dat jammer maar uit de reacties die we hebben ontvangen is gebleken dat veel leden begrip hadden voor ons standpunt.

We hebben de directie en aandeelhouders van Bentwoud bloemen en een brief gestuurd waarin wij hen hebben gefeliciteerd met het 10-jarig bestaan van Bentwoud en uiteraard ook uitgelegd wat de beweegredenen voor de club waren om niet mee te doen met de festiviteiten. Zowel de directie als de aandeelhouders hebben volledig begrip getoond voor ons standpunt. We hopen uiteraard dat we in 2022 “de schade” kunnen inhalen en alsnog het tweede lustrum van de Golfclub te kunnen vieren. In de ALV van November zal het bestuur met een voorstel komen om het lustrum alsnog te kunnen vieren in 2022.

In de afgelopen periode zijn helaas Anneke Pitlo en ons lid van verdienste Cock Verkade ons ontvallen. Wij wensen vanaf deze plek de familie en andere dierbaren van Anneke en Cock veel kracht en sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen.

Op 10 juli heeft het voltallige bestuur een dag gebrainstormd over diverse onderwerpen. Denk hierbij aan het enthousiasmeren van jonge golfers en het oprichten van een jeugd-commissie, ondersteuning in het bestuur voor technische zaken, duidelijkheid over de taken en bevoegdheden van bestuurs- en commissieleden, ledenbestand, benodigde starttijden voor de club enz.

Op vrijdag 18 juni is er een overleg geweest met afvaardigingen van de wedstrijdcommissies samen met  Harry van Lavière en  Wouter Nijhout vanuit de baan  en leden van het bestuur. Er is gesproken over de wedstrijden en clubkampioenschappen, (extra) startijden, de doorlooptijden tijdens de wedstrijden en de inzet van de Marshals tijdens clubwedstrijden. We hebben afgesproken om met enige regelmaat dit overleg te herhalen zodat we een optimale samenwerking kunnen houden met de baan en de commissies. Verder in deze nieuwsbrief leest u over een aantal veranderingen die uit dit overleg zijn gekomen.

Uiteraard houden we jullie in komende reguliere of tussentijdse nieuwsbrieven op de hoogte van ontwikkelingen binnen de club.

Vanaf deze plek wenst het bestuur iedereen een heerlijke zomer en uiteraard een veilige vakantie toe!

Ledenstop?

Binnen de wandelgangen van de club horen we steeds weer dat er voor de club een ledenstop is. Dit is echter niet het geval.

We hebben momenteel 601 leden. Nergens in onze statuten of huishoudelijk reglement staat dat er een maximum aantal personen lid mogen worden van onze club. In ons contract met de baan staat dat we voor max. 600 leden 600 uur starttijden krijgen. Deze leden moeten dan wel een ronde-kaart hebben op 31 december van het jaar voorafgaande aan de wedstrijdkalender van het komende jaar. In onze laatste ALV hebben we aangegeven dat we voorlopig tot 650 leden gaan groeien en dat we op een later tijdstip een definitief standpunt innemen.
Ledenstop?

Binnen de wandelgangen van de club horen we steeds weer dat er voor de club een ledenstop is. Dit is echter niet het geval.

We hebben momenteel 601 leden. Nergens in onze statuten of huishoudelijk reglement staat dat er een maximum aantal personen lid mogen worden van onze club. In ons contract met de baan staat dat we voor max. 600 leden 600 uur starttijden krijgen. Deze leden moeten dan wel een ronde-kaart hebben op 31 december van het jaar voorafgaande aan de wedstrijdkalender van het komende jaar. In onze laatste ALV hebben we aangegeven dat we voorlopig tot 650 leden gaan groeien en dat we op een later tijdstip een definitief standpunt innemen.
Gezocht: extra bestuurslid Technische Zaken

Binnen het bestuur hebben wij behoefte aan een lid die zich vooral inzet voor de wedstrijdkalender, de wedstrijdcommissies en de competitie.

De functiebeschrijving van dit bestuurslid technische zaken hebben wij vooralsnog als volgt omschreven: Heeft de verantwoordelijkheid voor de wedstrijden, competitie en sportief beleid en alles wat daar betrekking op heeft. Dit bestuurslid communiceert hierover met de baan.

Aanmelden kan bij Maria Loomans 06-20979725
Gezocht: extra bestuurslid Technische Zaken

Binnen het bestuur hebben wij behoefte aan een lid die zich vooral inzet voor de wedstrijdkalender, de wedstrijdcommissies en de competitie.

De functiebeschrijving van dit bestuurslid technische zaken hebben wij vooralsnog als volgt omschreven: Heeft de verantwoordelijkheid voor de wedstrijden, competitie en sportief beleid en alles wat daar betrekking op heeft. Dit bestuurslid communiceert hierover met de baan.

Aanmelden kan bij Maria Loomans 06-20979725
Jeugdige golfers - Jeugdcommissie in oprichting

Niet alleen bij volwassenen is het golfspel momenteel meer in trek. Bij de Academy melden zich ook steeds meer jeugdige golfers. Ook zij ambiëren het om in wedstrijdverband te gaan spelen. Het bestuur wil daarom opnieuw samen met de Academy onderzoeken of wij als club iets kunnen betekenen voor de jeugdige golfspelers.

Wij zijn nu op zoek naar clubleden die zitting willen nemen in een “jeugdcommissie in oprichting”. Deze commissie kan dan onderzoeken of het een haalbare zaak is om binnen onze club meer voor de jeugd te gaan doen. In het verleden hadden wij altijd ruimte binnen de wedstrijdkalender voor jeugdwedstrijden. Deze ruimte wordt nu niet gebruikt.

Aanmelden bij Maria Loomans. 06-20979725
Jeugdige golfers - Jeugdcommissie in oprichting

Niet alleen bij volwassenen is het golfspel momenteel meer in trek. Bij de Academy melden zich ook steeds meer jeugdige golfers. Ook zij ambiëren het om in wedstrijdverband te gaan spelen. Het bestuur wil daarom opnieuw samen met de Academy onderzoeken of wij als club iets kunnen betekenen voor de jeugdige golfspelers.

Wij zijn nu op zoek naar clubleden die zitting willen nemen in een “jeugdcommissie in oprichting”. Deze commissie kan dan onderzoeken of het een haalbare zaak is om binnen onze club meer voor de jeugd te gaan doen. In het verleden hadden wij altijd ruimte binnen de wedstrijdkalender voor jeugdwedstrijden. Deze ruimte wordt nu niet gebruikt.

Aanmelden bij Maria Loomans. 06-20979725
Coronamaatregelen in de baan

Ondanks de sinds afgelopen week toch weer oplopende besmettingsaantallen zijn de maatregelen in de afgelopen periode behoorlijk versoepeld en een groot deel van de Nederlanders is inmiddels gevaccineerd. Gezien de leeftijdsopbouw van GC Bentwoud durven we met een gerust hart te stellen dat de meerderheid inmiddels twee vaccinaties heeft ontvangen en volledig beschermd is. Voor de golfbaan betekent dit ook een aantal veranderingen:

* WE MOETEN WEER HARKEN. Als je een bal uit de bunker gespeeld hebt moet de oppervlakte van de bunker weer geëgaliseerd worden. Denk eraan om op een laag punt de bunker te betreden en te verlaten. Leg de hark weer terug op de goede plaats. Bij grote bunkers liggen meerdere harken. Verdeel de harken over de bunker zodat ze goed bereikbaar zijn vanaf verschillende plekken in de bunker. Dit zorgt ook weer voor minder oponthoud!

* DE VLAG MAG ER WEER UIT. Natuurlijk hoeft het niet. Sinds een paar jaar mag er geputt worden met de vlag erin. Wetenschappers zijn het er nog niet over eens wat nu beter is: erin of eruit. Diverse leden hebben al maanden uitgekeken naar de dag dat de vlaggen weer uit de hole mochten. Nu is het zover! Het heerlijke geluid van een gemaakte putt is weer hoorbaar nu de plastic kegeltjes verwijderd zijn!

* DE DOORLOOPTIJDEN ZIJN VERANDERD. Voor de A- en de C-lus geldt nu een doorlooptijd van 2 uur 8 minuten en voor de B-lus 2 uur 16 minuten.

* Voorlopig zullen VIERBALLEN alleen worden toegestaan op woensdag- en zaterdagmiddag. De golfbaan heeft een enquête gestuurd naar de golfers om de mening te peilen over het toestaan van vierballen gedurende de hele week. We zijn benieuwd naar de uitslag van die enquête.

* Strikt formeel geldt nog steeds de 1.5 METER MAATREGEL en ook in de lockerroom wordt nog gewerkt met de oranje pionnen om te zorgen dat er nooit meer dan 4 mensen tegelijkertijd aanwezig zijn in die ruimte.

We hopen natuurlijk dat nu heel snel alles weer bij het oude is en dat ook het reserveringssysteem voor leden en rondekaarthouders weer terug gaat naar normaal. Dat scheelt een heleboel nachtrust en ergernis!
Coronamaatregelen in de baan

Ondanks de sinds afgelopen week toch weer oplopende besmettingsaantallen zijn de maatregelen in de afgelopen periode behoorlijk versoepeld en een groot deel van de Nederlanders is inmiddels gevaccineerd. Gezien de leeftijdsopbouw van GC Bentwoud durven we met een gerust hart te stellen dat de meerderheid inmiddels twee vaccinaties heeft ontvangen en volledig beschermd is. Voor de golfbaan betekent dit ook een aantal veranderingen:

* WE MOETEN WEER HARKEN. Als je een bal uit de bunker gespeeld hebt moet de oppervlakte van de bunker weer geëgaliseerd worden. Denk eraan om op een laag punt de bunker te betreden en te verlaten. Leg de hark weer terug op de goede plaats. Bij grote bunkers liggen meerdere harken. Verdeel de harken over de bunker zodat ze goed bereikbaar zijn vanaf verschillende plekken in de bunker. Dit zorgt ook weer voor minder oponthoud!

* DE VLAG MAG ER WEER UIT. Natuurlijk hoeft het niet. Sinds een paar jaar mag er geputt worden met de vlag erin. Wetenschappers zijn het er nog niet over eens wat nu beter is: erin of eruit. Diverse leden hebben al maanden uitgekeken naar de dag dat de vlaggen weer uit de hole mochten. Nu is het zover! Het heerlijke geluid van een gemaakte putt is weer hoorbaar nu de plastic kegeltjes verwijderd zijn!

* DE DOORLOOPTIJDEN ZIJN VERANDERD. Voor de A- en de C-lus geldt nu een doorlooptijd van 2 uur 8 minuten en voor de B-lus 2 uur 16 minuten.

* Voorlopig zullen VIERBALLEN alleen worden toegestaan op woensdag- en zaterdagmiddag. De golfbaan heeft een enquête gestuurd naar de golfers om de mening te peilen over het toestaan van vierballen gedurende de hele week. We zijn benieuwd naar de uitslag van die enquête.

* Strikt formeel geldt nog steeds de 1.5 METER MAATREGEL en ook in de lockerroom wordt nog gewerkt met de oranje pionnen om te zorgen dat er nooit meer dan 4 mensen tegelijkertijd aanwezig zijn in die ruimte.

We hopen natuurlijk dat nu heel snel alles weer bij het oude is en dat ook het reserveringssysteem voor leden en rondekaarthouders weer terug gaat naar normaal. Dat scheelt een heleboel nachtrust en ergernis!
Verslag en winnaars van de CK Foursome (3 en 4 juli)

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN FOURSOME 3 en 4 juli 2021 Dit jaar werden de CK Foursome over twee maal 18 holes gespeeld: één op zaterdag en één op zondag.

Meer informatie
Aanpassing wedstrijdreglement inzake trage flights

Het komt nog regelmatig voor dat bij wedstrijden van onze vereniging de rondes van vooral de laatste flights veel langer duren dan de nominale tijd. Dit wordt meestal veroorzaakt doordat één of meerdere flights te langzaam spelen, en daarmee de aansluiting met de voorgaande flight niet kunnen behouden. Dit gaat ten koste van het spelplezier van de overige deelnemers, en het levert problemen op met het tijdig starten van spelers buiten de wedstrijd. Het bestuur van de GC Bentwoud heeft daarom, in overleg met de verschillende wedstrijdcommissies, besloten voor alle 18 holes- wedstrijden van de vereniging de volgende regel in te voeren:

"Wanneer een flight 8 of meer minuten te laat is voor het doorstarten op de tweede lus, en bovendien de aansluiting met de voorgaande flight heeft verloren, dan zal de Marshal van de golfbaan, of de wedstrijdleiding, deze flight niet laten doorspelen en uit de wedstrijd nemen. De wedstrijdleiding zal vervolgens de deelnemers van deze flight diskwalificeren. De doorlooptijden per lus op Bentwoud zijn vanaf 1 juli 2021: A en C lus 2 uur en 8 minuten en voor de B lus 2 uur en 16 minuten.

Deze regel zal definitief worden opgenomen in het wedstrijdreglement nadat deze in de ALV in het komend najaar is geaccordeerd.

Uiteraard hopen wij dat deze regel zelden of nooit toegepast hoeft te worden. Aangezien per 1 juli 2021 de nominale speeltijd per lus met 8 minuten is verlengd, samen met de herintroductie van de bunker-harken, zou het voor geen enkele wedstrijdspeler een probleem moeten zijn om de ronde binnen de gestelde tijd af te ronden. De speler met de laagste handicap spreekt zijn mede spelers aan wanneer de aansluiting gemist wordt.

Als iedereen speelt volgens de READY GOLF regels en aanbevelingen dan zal toepassen van de bovenstaande sanctie hopelijk nooit nodig zijn.
Aanpassing wedstrijdreglement inzake trage flights

Het komt nog regelmatig voor dat bij wedstrijden van onze vereniging de rondes van vooral de laatste flights veel langer duren dan de nominale tijd. Dit wordt meestal veroorzaakt doordat één of meerdere flights te langzaam spelen, en daarmee de aansluiting met de voorgaande flight niet kunnen behouden. Dit gaat ten koste van het spelplezier van de overige deelnemers, en het levert problemen op met het tijdig starten van spelers buiten de wedstrijd. Het bestuur van de GC Bentwoud heeft daarom, in overleg met de verschillende wedstrijdcommissies, besloten voor alle 18 holes- wedstrijden van de vereniging de volgende regel in te voeren:

"Wanneer een flight 8 of meer minuten te laat is voor het doorstarten op de tweede lus, en bovendien de aansluiting met de voorgaande flight heeft verloren, dan zal de Marshal van de golfbaan, of de wedstrijdleiding, deze flight niet laten doorspelen en uit de wedstrijd nemen. De wedstrijdleiding zal vervolgens de deelnemers van deze flight diskwalificeren. De doorlooptijden per lus op Bentwoud zijn vanaf 1 juli 2021: A en C lus 2 uur en 8 minuten en voor de B lus 2 uur en 16 minuten.

Deze regel zal definitief worden opgenomen in het wedstrijdreglement nadat deze in de ALV in het komend najaar is geaccordeerd.

Uiteraard hopen wij dat deze regel zelden of nooit toegepast hoeft te worden. Aangezien per 1 juli 2021 de nominale speeltijd per lus met 8 minuten is verlengd, samen met de herintroductie van de bunker-harken, zou het voor geen enkele wedstrijdspeler een probleem moeten zijn om de ronde binnen de gestelde tijd af te ronden. De speler met de laagste handicap spreekt zijn mede spelers aan wanneer de aansluiting gemist wordt.

Als iedereen speelt volgens de READY GOLF regels en aanbevelingen dan zal toepassen van de bovenstaande sanctie hopelijk nooit nodig zijn.
Interview met Herman Middendorp

De Seniorencommissie is zeer actief en werkt met veel enthousiasme om het de senioren elke week weer naar de zin te maken. Een van de drijvende krachten in de commissie is Herman Middendorp. (Honselersdijk, 25/4/52). Wie kent hem niet? Deze nieuwsbrief is een mooie gelegenheid om eens nader kennis te maken met deze man. Volgens mij zegt hij nooit nee. Voorbeeld: afgelopen donderdag zou hij met een groepje naar Nunspeet om 18 holes te spelen in de middag. Toen zijn kleinzoon vroeg of hij in de ochtend 9 holes op Bentwoud kon spelen zei Herman natuurlijk ja. Dus 27 holes op een dag is geen probleem voor Herman. Laten we proberen om er achter te komen wat hem drijft en waar de tomeloze energie vandaan komt.....

Meer informatie
Interview met Herman Middendorp

De Seniorencommissie is zeer actief en werkt met veel enthousiasme om het de senioren elke week weer naar de zin te maken. Een van de drijvende krachten in de commissie is Herman Middendorp. (Honselersdijk, 25/4/52). Wie kent hem niet? Deze nieuwsbrief is een mooie gelegenheid om eens nader kennis te maken met deze man. Volgens mij zegt hij nooit nee. Voorbeeld: afgelopen donderdag zou hij met een groepje naar Nunspeet om 18 holes te spelen in de middag. Toen zijn kleinzoon vroeg of hij in de ochtend 9 holes op Bentwoud kon spelen zei Herman natuurlijk ja. Dus 27 holes op een dag is geen probleem voor Herman. Laten we proberen om er achter te komen wat hem drijft en waar de tomeloze energie vandaan komt.....

Meer informatie
Nazit en prijsuitreiking senioren

De seniorencommissie heeft vorige week alle deelnemers van de wedstrijd op 7 juli gevraagd om na de wedstrijd te blijven voor een nazit en prijsuitreiking. Veel deelnemers gaven gehoor aan het verzoek. Om ongeveer 2 uur in de middag verzamelde de groep zich in de grote vergaderzaal voor een broodjeslunch, prima verzorgd door de mensen van Roest.

Na de lunch begon de prijsuitreiking van alle wedstrijden die sinds maart 2020 waren gespeeld. Ongeveer 270 balletjes konden worden uitgereikt aan de deelnemers die in de coronaperiode in de prijzen waren gevallen. Er liggen nu nog 76 balletjes voor senioren die niet aanwezig konden zijn. U houdt ze tegoed! Fantastisch goed georganiseerd door de onvolprezen seniorencommissie. Tevens werd aan de deelnemers een informatiebrochure uitgereikt waar alle belangrijke zaken zoals speelschema, aan- en afmelden, wedstrijdvormen, inschrijfgeld enz. nog eens nader werden toegelicht.
De brochure en het wedstrijdschema kunt u nog steeds bekijken door te klikken op de link!

Super gedaan en fijn dat we dit na al die tijd weer konden en mochten doen!
Nazit en prijsuitreiking senioren

De seniorencommissie heeft vorige week alle deelnemers van de wedstrijd op 7 juli gevraagd om na de wedstrijd te blijven voor een nazit en prijsuitreiking. Veel deelnemers gaven gehoor aan het verzoek. Om ongeveer 2 uur in de middag verzamelde de groep zich in de grote vergaderzaal voor een broodjeslunch, prima verzorgd door de mensen van Roest.

Na de lunch begon de prijsuitreiking van alle wedstrijden die sinds maart 2020 waren gespeeld. Ongeveer 270 balletjes konden worden uitgereikt aan de deelnemers die in de coronaperiode in de prijzen waren gevallen. Er liggen nu nog 76 balletjes voor senioren die niet aanwezig konden zijn. U houdt ze tegoed! Fantastisch goed georganiseerd door de onvolprezen seniorencommissie. Tevens werd aan de deelnemers een informatiebrochure uitgereikt waar alle belangrijke zaken zoals speelschema, aan- en afmelden, wedstrijdvormen, inschrijfgeld enz. nog eens nader werden toegelicht.
De brochure en het wedstrijdschema kunt u nog steeds bekijken door te klikken op de link!

Super gedaan en fijn dat we dit na al die tijd weer konden en mochten doen!
Prijzentafel: alle ballen verzamelen

.
Prijzentafel: alle ballen verzamelen

.
Fauna en flora op de golfbaan - stuur je foto in!

In de loop van de afgelopen jaren is Bentwoud niet alleen een prachtige golfbaan geworden. Ook de natuur op en rond de baan heeft zich toch wel op bijzondere wijze mee ontwikkeld. Behalve de ganzen en de zwanen (waar we ons helaas wel eens aan ergeren gezien het feit dat ze de fairways en de greens beschouwen als toilet) zijn er behoorlijk wat waarnemingen van meer bijzondere soorten gemeld. Wat te denken van een reebokje, een vos, een hermelijn en bijzondere (roof)-vogels. Regelmatig zijn er vogelaars in de buurt van de baan te zien met lenzen op hun camera’s met de lengte van een houten 3.

En wat te denken van bijzondere bloemen die worden aangetroffen op en rond de golfbaan. Paul van Drimmelen staat bekend om zijn liefde voor de natuur en hij maakt daar ook regelmatig foto’s van. Het bewijs wordt hieronder geleverd.

Als jullie bijzondere waarnemingen hebben gedaan of mooie foto’s hebben gemaakt, aarzel niet om deze naar Eduard de Beer te sturen en misschien verdienen ze een plek in de volgende nieuwsbrief!
(als je op de onderstaande button drukt, vind je het emailadres van Eduard)


Meer informatie
Fauna en flora op de golfbaan - stuur je foto in!

In de loop van de afgelopen jaren is Bentwoud niet alleen een prachtige golfbaan geworden. Ook de natuur op en rond de baan heeft zich toch wel op bijzondere wijze mee ontwikkeld. Behalve de ganzen en de zwanen (waar we ons helaas wel eens aan ergeren gezien het feit dat ze de fairways en de greens beschouwen als toilet) zijn er behoorlijk wat waarnemingen van meer bijzondere soorten gemeld. Wat te denken van een reebokje, een vos, een hermelijn en bijzondere (roof)-vogels. Regelmatig zijn er vogelaars in de buurt van de baan te zien met lenzen op hun camera’s met de lengte van een houten 3.

En wat te denken van bijzondere bloemen die worden aangetroffen op en rond de golfbaan. Paul van Drimmelen staat bekend om zijn liefde voor de natuur en hij maakt daar ook regelmatig foto’s van. Het bewijs wordt hieronder geleverd.

Als jullie bijzondere waarnemingen hebben gedaan of mooie foto’s hebben gemaakt, aarzel niet om deze naar Eduard de Beer te sturen en misschien verdienen ze een plek in de volgende nieuwsbrief!
(als je op de onderstaande button drukt, vind je het emailadres van Eduard)


Meer informatie
Groen op de Golfbaan - van Paul van Drimmelen

Veel golfers hebben belangstelling voor het groen langs de 36 holes en de bewoners die er gebruik van maken. Daarom wil ik regelmatig een stukje schrijven over opmerkelijke dieren en planten die we onderweg op de baan tegenkomen. Daar gaan we!

Vorig jaar ontdekte ik op 2 juni bij de afvalbak tussen de Driving Range en de “welkomstheuvel” voor het eerst een bijenorchis. Dit is één van de grotere orchideeēn in Nederland. Bij inspectie van de heuvel ontdekte ik maar liefst 14 plantjes. Voor mij een geweldige vondst. Dit jaar werd de heuvel vroeg gemaaid en ik vreesde dat de orchideeēn weggemaaid zouden zijn. Gelukkig stonden ze er vanaf half juni weer en begin juli waren ze uitgebloeid. Op 13 juni liep ik de B-lus en op B9 bij de laatste bunker stond een prachtig groepje van de bijenorchis (zie de 2 linkerfoto's). Ik zette er en rood paaltje bij in de hoop dat de grasmaaier er omheen zou maaien. Dat ging 14 dagen goed en toen waren ze vermorzeld door de maaimessen. Het paaltje was weggehaald.

Lopend van B5 naar B6 kwam ik dit jaar wel 50 rietorchissen tegen en ook daar maakte ik foto’s van (zie de rechterfoto). Deze plant is minder zeldzaam in ons land en ze bloeien van eind mei tot eind juni vaak langs het water. Als jullie deze pareltjes live gemist hebben dan kun je in ieder geval nog van de foto’s genieten.
Groen op de Golfbaan - van Paul van Drimmelen

Veel golfers hebben belangstelling voor het groen langs de 36 holes en de bewoners die er gebruik van maken. Daarom wil ik regelmatig een stukje schrijven over opmerkelijke dieren en planten die we onderweg op de baan tegenkomen. Daar gaan we!

Vorig jaar ontdekte ik op 2 juni bij de afvalbak tussen de Driving Range en de “welkomstheuvel” voor het eerst een bijenorchis. Dit is één van de grotere orchideeēn in Nederland. Bij inspectie van de heuvel ontdekte ik maar liefst 14 plantjes. Voor mij een geweldige vondst. Dit jaar werd de heuvel vroeg gemaaid en ik vreesde dat de orchideeēn weggemaaid zouden zijn. Gelukkig stonden ze er vanaf half juni weer en begin juli waren ze uitgebloeid. Op 13 juni liep ik de B-lus en op B9 bij de laatste bunker stond een prachtig groepje van de bijenorchis (zie de 2 linkerfoto's). Ik zette er en rood paaltje bij in de hoop dat de grasmaaier er omheen zou maaien. Dat ging 14 dagen goed en toen waren ze vermorzeld door de maaimessen. Het paaltje was weggehaald.

Lopend van B5 naar B6 kwam ik dit jaar wel 50 rietorchissen tegen en ook daar maakte ik foto’s van (zie de rechterfoto). Deze plant is minder zeldzaam in ons land en ze bloeien van eind mei tot eind juni vaak langs het water. Als jullie deze pareltjes live gemist hebben dan kun je in ieder geval nog van de foto’s genieten.
Golfclub Bentwoud Boslaan 3, 2731 LD Benthuizen,
Telefoon: 0172 583 010, Email: info@gcbentwoud.nl,
redactieraad@gcbentwoud.nl
 
Golfclub Bentwoud Boslaan 3, 2731 LD Benthuizen,
Telefoon: 0172 583 010, Email: info@gcbentwoud.nl,
redactieraad@gcbentwoud.nl
Meld je hier af voor deze nieuwbrief en daarmee doe je afstand van al het nieuws van golfclub Bentwoud