Bekijk online
 
Nieuwsbrief GC Bentwoud januari 2021

Beste leden,

Het jaar 2020 is alweer voorbij.

Door de uitbraak van het Corona-virus is het jaar anders gelopen dan we ons van tevoren hadden voorgesteld. Met de wedstrijdcommissies hadden we een fraaie wedstrijdkalender samengesteld. En in juli wilden we ons 10-jarig bestaan vieren met een feestelijke lustrumweek. Maar na de lockdown in maart hebben we de wedstrijdkalender aan moeten passen en het lustrumfeest moeten schrappen. De gezellige nazit en de prijsuitreikingen na de wedstrijden hebben we heel erg gemist. Maar gelukkig hebben we medio vorig jaar onze doordeweekse en weekendwedstrijden weer kunnen hervatten.

In deze nieuwsbrief vindt u een terugblik op dit bijzondere jaar.

Mede door alle beperkende maatregelen die de verspreiding van het virus moeten tegengaan, hebben steeds meer mensen de golfsport (her)ontdekt. De baanbezetting op Bentwoud is ongekend hoog.

Ook merken we dat golfen steeds populairder wordt aan het groeiend aantal nieuwe leden dat zich het afgelopen jaar bij onze club heeft aangemeld. We hebben inmiddels ons 600ste lid mogen verwelkomen!

Doordat steeds meer mensen willen golfen en omdat er maar 2 personen per flight mogen spelen is het erg lastig om een starttijd te bemachtigen. Dat is zuur voor onze leden die allemaal een rondenkaart hebben aangeschaft. We hebben deze kwestie bij de Baan aan de orde gesteld. Maar er is op dit moment geen eenvoudige oplossing voorhanden. Alleen een versoepeling van de corona-maatregelen kan de druk wegnemen.  

Ook voor dit jaar is weer een mooie wedstrijdkalender gemaakt. Laten we hopen dat het virus zodanig onder controle is dat we een groot deel van het programma ook daadwerkelijk met elkaar kunnen beleven.

Dat geldt ook voor het vieren van ons Lustrum. Op 25 juni van dit jaar is het 10 jaar geleden dat de golfbaan open is gegaan. We hebben met de Baan afgesproken dat we op die dag gezamenlijk het jubileum van de Club en de Baan willen vieren.

Genoeg leuke activiteiten om komend jaar naar uit te kijken.

Ik wens eenieder een goede gezondheid en een sportief 2021 toe!

Herman Haarman,
Voorzitter

Dinsdag 5 januari verwelkomde Golfclub Bentwoud Ellen van Daal als 600ste lid

Golfclub Bentwoud is opgericht in 2010 en heeft sindsdien een snelle groei doorgemaakt. De groei is te danken aan de mooie ‘homecourse’ in het Bentwoud met 36 afwisselende holes en een zeer gevarieerd activiteitenprogramma. Daarbij komt dat door alle beperkende maatregelen die de verspreiding van het Corona-virus moeten tegengaan, steeds meer mensen de golfsport hebben (her)ontdekt. Ellen van Daal: “Ik heb gekozen voor Golfclub Bentwoud vanwege het sociale karakter van de club en omdat de baan is gelegen in een prachtig natuurgebied. Ik woon nu weliswaar in Oegstgeest, maar ik heb ook jaren in Hazerswoude-Dorp gewoond, daarom kan ik enorm genieten van deze omgeving.”
Dinsdag 5 januari verwelkomde Golfclub Bentwoud Ellen van Daal als 600ste lid

Golfclub Bentwoud is opgericht in 2010 en heeft sindsdien een snelle groei doorgemaakt. De groei is te danken aan de mooie ‘homecourse’ in het Bentwoud met 36 afwisselende holes en een zeer gevarieerd activiteitenprogramma. Daarbij komt dat door alle beperkende maatregelen die de verspreiding van het Corona-virus moeten tegengaan, steeds meer mensen de golfsport hebben (her)ontdekt. Ellen van Daal: “Ik heb gekozen voor Golfclub Bentwoud vanwege het sociale karakter van de club en omdat de baan is gelegen in een prachtig natuurgebied. Ik woon nu weliswaar in Oegstgeest, maar ik heb ook jaren in Hazerswoude-Dorp gewoond, daarom kan ik enorm genieten van deze omgeving.”
Slotevenement 24 oktober 2020

Om het virus te vriend te houden heeft de evenementenCie er geen wedstrijd van gemaakt, maar een evenement. Daarmee speelde ze in op het interpretatievermogen van Boa’s die zich toch met enige regelmaat op ‘ons’ erf begaven om te zien of eenieder zich gedroeg. En een wedstrijd was toch een dingetje waar we liever onze vingers niet aan brandden. En gezien het feit dat van een uitslag met prijsuitreiking toch geen sprake kon zijn, geheel terecht dus.
Lees verder via onderstaande button 'Meer informatie'.


Meer informatie
Slotevenement 24 oktober 2020

Om het virus te vriend te houden heeft de evenementenCie er geen wedstrijd van gemaakt, maar een evenement. Daarmee speelde ze in op het interpretatievermogen van Boa’s die zich toch met enige regelmaat op ‘ons’ erf begaven om te zien of eenieder zich gedroeg. En een wedstrijd was toch een dingetje waar we liever onze vingers niet aan brandden. En gezien het feit dat van een uitslag met prijsuitreiking toch geen sprake kon zijn, geheel terecht dus.
Lees verder via onderstaande button 'Meer informatie'.


Meer informatie
Vacature

Herman Haarman zal in april 2021 aftreden als voorzitter en is dan niet meer herkiesbaar, daar hij er dan 2 perioden van 3 jaar op heeft zitten. Het bestuur is daarom op zoek naar een nieuwe voorzitter. Belangstellenden voor het voorzitterschap of voor een gewone bestuursfunctie kunnen zich melden via info@gcbentwoud.nl. Voor vragen met betrekking tot dit onderwerp kunnen de leden de secretaris, Max Alias, benaderen.
Vacature

Herman Haarman zal in april 2021 aftreden als voorzitter en is dan niet meer herkiesbaar, daar hij er dan 2 perioden van 3 jaar op heeft zitten. Het bestuur is daarom op zoek naar een nieuwe voorzitter. Belangstellenden voor het voorzitterschap of voor een gewone bestuursfunctie kunnen zich melden via <a href="//info@gcbentwoud.nl." target="_blank" title="info@gcbentwoud.nl." style="outline:none;border:0px;text-decoration:none;"><font style="font: 14px Arial, Verdana;color:#0099ff;">info@gcbentwoud.nl.</font></a> Voor vragen met betrekking tot dit onderwerp kunnen de leden de secretaris, Max Alias, benaderen.
Ik heb een onbeperkt speelrecht en kan maar lastig boeken.. wat is er aan de hand?

Deze vraag krijgen we als Club regelmatig en hebben we voorgelegd aan de Baan. Daarop komt de volgende reactie:

“Het is inderdaad erg druk op onze baan.
Er zijn doordeweeks altijd een week vooruit nog wel starttijden beschikbaar....


Meer informatie
Ik heb een onbeperkt speelrecht en kan maar lastig boeken.. wat is er aan de hand?

Deze vraag krijgen we als Club regelmatig en hebben we voorgelegd aan de Baan. Daarop komt de volgende reactie:

“Het is inderdaad erg druk op onze baan.
Er zijn doordeweeks altijd een week vooruit nog wel starttijden beschikbaar....


Meer informatie
Het Wereld Handicap Systeem (WHS)

In Nederland stappen we in 2021 over op het Wereld Handicap Systeem (WHS). Het actief werken aan het verbeteren van het spelniveau en daarmee aan de handicap leidt bij veel spelers tot meer golf en tot meer plezier in de sport. Daarom zet de NGF vol in op het promoten van het handicapsysteem, dat erop gericht is dat spelers van verschillend niveau op gelijke voet met elkaar kunnen spelen.
Lees verder via onderstaande button 'Meer informatie'.


Meer informatie
Het Wereld Handicap Systeem (WHS)

In Nederland stappen we in 2021 over op het Wereld Handicap Systeem (WHS). Het actief werken aan het verbeteren van het spelniveau en daarmee aan de handicap leidt bij veel spelers tot meer golf en tot meer plezier in de sport. Daarom zet de NGF vol in op het promoten van het handicapsysteem, dat erop gericht is dat spelers van verschillend niveau op gelijke voet met elkaar kunnen spelen.
Lees verder via onderstaande button 'Meer informatie'.


Meer informatie
Maak kennis met... Levante Tanka

Om tijd te besparen in deze hectische tijd waarin veel moet in te weinig tijd is Levente gevraagd om zichzelf even voor te stellen. Levente is al bijna helemaal ingeburgerd in Bentwoud en heeft zich met een internationaal gezelschap bij onze club aangemeld. En ze hebben zich zelfs als team aangemeld voor de komende competitie. Maar ook zijn ze met zijn allen zeer regelmatig op de baan te vinden. Dus als je Sarie Marais hoort zingen onder begeleiding van een bagpipe dan zijn ze er!
Lees verder via onderstaande button 'Meer informatie'.


Meer informatie
Maak kennis met... Levante Tanka

Om tijd te besparen in deze hectische tijd waarin veel moet in te weinig tijd is Levente gevraagd om zichzelf even voor te stellen. Levente is al bijna helemaal ingeburgerd in Bentwoud en heeft zich met een internationaal gezelschap bij onze club aangemeld. En ze hebben zich zelfs als team aangemeld voor de komende competitie. Maar ook zijn ze met zijn allen zeer regelmatig op de baan te vinden. Dus als je Sarie Marais hoort zingen onder begeleiding van een bagpipe dan zijn ze er!
Lees verder via onderstaande button 'Meer informatie'.


Meer informatie
Een portret van een portret: Lange Max interviewt Rob(bie) Siemer

Geboren op quatorze juillet in Den Haag , raakte Rob al snel verslingerd aan sport. Was het aanvankelijk korfbal, na een uitstapje naar voetbal en honkbal, het werd uiteindelijk toch weer korfballen. Zo’n gemengde sport had toch zijn voorkeur… En zoals bij zovelen eindigt zijn actieve sportcarrière op een golfbaan, voor zover we nu kunnen nagaan.
Lange Max (Alias) interviewt Rob (klik door via 'Meer informatie')


Meer informatie
Een portret van een portret: Lange Max interviewt Rob(bie) Siemer

Geboren op quatorze juillet in Den Haag , raakte Rob al snel verslingerd aan sport. Was het aanvankelijk korfbal, na een uitstapje naar voetbal en honkbal, het werd uiteindelijk toch weer korfballen. Zo’n gemengde sport had toch zijn voorkeur… En zoals bij zovelen eindigt zijn actieve sportcarrière op een golfbaan, voor zover we nu kunnen nagaan.
Lange Max (Alias) interviewt Rob (klik door via 'Meer informatie')


Meer informatie
Concept notulen ALV 12-11-2020

Een experimentele ledenvergadering… De top van onze vereniging zat in de bunker in Hazerswoude en de leden, waar ze ook maar zaten, hingen onderaan het beeldscherm gewoon thuis. Er kon niet worden getekend voor aanwezigheid, dus dat zal wel met een screendumpje gedaan zijn… Stel je eens voor dat de helft van de leden via de lucht en een koper- of glasdraadje ook hadden willen meevergaderen. Wellicht maar zesendertig pixels per lid, doe mij maar een ALV met echte mensen! Enne… met een wijntje van de club na!
Klik op 'Meer informatie' en download de concept notulen.


Meer informatie
Concept notulen ALV 12-11-2020

Een experimentele ledenvergadering… De top van onze vereniging zat in de bunker in Hazerswoude en de leden, waar ze ook maar zaten, hingen onderaan het beeldscherm gewoon thuis. Er kon niet worden getekend voor aanwezigheid, dus dat zal wel met een screendumpje gedaan zijn… Stel je eens voor dat de helft van de leden via de lucht en een koper- of glasdraadje ook hadden willen meevergaderen. Wellicht maar zesendertig pixels per lid, doe mij maar een ALV met echte mensen! Enne… met een wijntje van de club na!
Klik op 'Meer informatie' en download de concept notulen.


Meer informatie
Jaarverslag van het bestuur

De uitbraak van het corona-virus heeft ons leven op zijn kop gezet. Begin maart verspreidde het virus zich zo snel in Nederland dat het kabinet ons land een ‘intelligente lockdown’ oplegde. Als Bestuur zagen we ons genoodzaakt onze Clubwedstrijden af te gelasten. Ook de NGF-competitie ging niet door. We hebben zelfs een aantal weken helemaal niet kunnen golfen omdat het kabinet alle sportactiviteiten stillegde. Gelukkig mochten we op 11 mei weer spelen en begin juni konden we weer onderlinge wedstrijden gaan spelen. Maar we missen allemaal natuurlijk erg het kopje koffie of het biertje op het terras van Roest. Want hoewel het Clubhuis enige tijd open is geweest is het Clubhuis in het najaar vanwege de tweede corona-golf opnieuw gesloten.
Op een enkele uitzondering na hebben we afgelopen jaar vanwege de coronamaatregelen geen prijsuitreikingen na de wedstrijden kunnen doen en hebben we ook het openingsbuffet en de lustrumfeest moeten afgelasten.
Klik op 'Meer informatie' en download het jaarverslag.


Meer informatie
Jaarverslag van het bestuur

De uitbraak van het corona-virus heeft ons leven op zijn kop gezet. Begin maart verspreidde het virus zich zo snel in Nederland dat het kabinet ons land een ‘intelligente lockdown’ oplegde. Als Bestuur zagen we ons genoodzaakt onze Clubwedstrijden af te gelasten. Ook de NGF-competitie ging niet door. We hebben zelfs een aantal weken helemaal niet kunnen golfen omdat het kabinet alle sportactiviteiten stillegde. Gelukkig mochten we op 11 mei weer spelen en begin juni konden we weer onderlinge wedstrijden gaan spelen. Maar we missen allemaal natuurlijk erg het kopje koffie of het biertje op het terras van Roest. Want hoewel het Clubhuis enige tijd open is geweest is het Clubhuis in het najaar vanwege de tweede corona-golf opnieuw gesloten.
Op een enkele uitzondering na hebben we afgelopen jaar vanwege de coronamaatregelen geen prijsuitreikingen na de wedstrijden kunnen doen en hebben we ook het openingsbuffet en de lustrumfeest moeten afgelasten.
Klik op 'Meer informatie' en download het jaarverslag.


Meer informatie
Golfbaan Bentwoud verbindt zich aan Support Casper

Golfbaan Bentwoud verbindt zich aan Support Casper als maatschappelijk partner. Dat is vanochtend tijdens de heropening van Golfbaan Bentwoud, na de verplichte coronasluiting, bekendgemaakt. Directeur van de golfbaan Onno Jacobs is vanuit zijn eerdere functie als directeur bij Feyenoord al sinds de oprichting van de Stichting Overleven met Alvleesklierkanker bekend met het innovatieve onderzoek naar nieuwe behandelmethoden voor alvleesklierkanker onder leiding van Prof. dr. Casper van Eijck (Erasmus MC).

Meer informatie
Golfbaan Bentwoud verbindt zich aan Support Casper

Golfbaan Bentwoud verbindt zich aan Support Casper als maatschappelijk partner. Dat is vanochtend tijdens de heropening van Golfbaan Bentwoud, na de verplichte coronasluiting, bekendgemaakt. Directeur van de golfbaan Onno Jacobs is vanuit zijn eerdere functie als directeur bij Feyenoord al sinds de oprichting van de Stichting Overleven met Alvleesklierkanker bekend met het innovatieve onderzoek naar nieuwe behandelmethoden voor alvleesklierkanker onder leiding van Prof. dr. Casper van Eijck (Erasmus MC).

Meer informatie
Gebruik de WebApp van Golfclub Bentwoud

- Makkelijk op je mobiel te gebruiken
- Handige indeling en overzichtelijk in het gebruik
- Extra functionaliteit: zelf invullen van je scorekaart na een clubwedstrijd, waardoor de wedstrijdleiding wordt ontlast en de uitslag eerder bekend gemaakt kan worden (en straks dus ook de prijsuitreiking sneller plaats kan vinden).

Voor hulp bij installatie en de handleiding, klik op de knop 'meer informatie' hieronder


Meer informatie
Gebruik de WebApp van Golfclub Bentwoud

- Makkelijk op je mobiel te gebruiken
- Handige indeling en overzichtelijk in het gebruik
- Extra functionaliteit: zelf invullen van je scorekaart na een clubwedstrijd, waardoor de wedstrijdleiding wordt ontlast en de uitslag eerder bekend gemaakt kan worden (en straks dus ook de prijsuitreiking sneller plaats kan vinden).

Voor hulp bij installatie en de handleiding, klik op de knop 'meer informatie' hieronder


Meer informatie
De Golfclub is ook aanwezig op Social Media

Op Facebook kun je de club terugvinden met een openbare pagina (https://www.facebook.com/golfclubbentwoud). Deze pagina is beschikbaar voor iedereen die toegang heeft tot Facebook, zodat je daar ook berichten van en voor niet-leden kunt zien.

Daarnaast is er ook een besloten groep. Hier hebben alleen leden van Golfclub Bentwoud toegang. Hier wordt strikt op toegezien.

Alle leden van de groep kunnen hier berichten plaatsen of op geplaatste berichten reageren. Meld je aan!


Meer informatie
De Golfclub is ook aanwezig op Social Media

Op Facebook kun je de club terugvinden met een openbare pagina (<a href="https://www.facebook.com/golfclubbentwoud" target="_blank" title="https://www.facebook.com/golfclubbentwoud" style="outline:none;border:0px;text-decoration:none;"><font style="font: 14px Arial, Verdana;color:#0099ff;">https://www.facebook.com/golfclubbentwoud</font></a>). Deze pagina is beschikbaar voor iedereen die toegang heeft tot Facebook, zodat je daar ook berichten van en voor niet-leden kunt zien.

Daarnaast is er ook een besloten groep. Hier hebben alleen leden van Golfclub Bentwoud toegang. Hier wordt strikt op toegezien.

Alle leden van de groep kunnen hier berichten plaatsen of op geplaatste berichten reageren. Meld je aan!


Meer informatie
Agenda

27
MRT
Opening Zomerseizoen
13
APR
Algemene Leden Vergadering
29
MEI
Clubkampioenschappen Strokeplay
Golfclub Bentwoud Boslaan 3, 2731 LD Benthuizen,
Telefoon: 0172 583 010, Email: info@gcbentwoud.nl,
redactieraad@gcbentwoud.nl
 
Golfclub Bentwoud Boslaan 3, 2731 LD Benthuizen,
Telefoon: 0172 583 010, Email: info@gcbentwoud.nl,
redactieraad@gcbentwoud.nl
Meld je hier af voor deze nieuwbrief en daarmee doe je afstand van al het nieuws van golfclub Bentwoud