Op 9 en 10 oktober 2019 vindt de zesde editie van het NSTT No-Dig Event wederom plaats in het centraal gelegen Hart van Holland in Nijkerk.
Webversie
NSTT No-Dig Event
Nieuwsbrief
11 maart 2019 Nr. 2
NSTT No-Dig Event
Nieuwsbrief
11 maart 2019 Nr. 2
NSTT No-Dig Event nu al groter dan ooit
Op 9 en 10 oktober 2019 vindt de zesde editie van het NSTT No-Dig Event wederom plaats in het centraal gelegen Hart van Holland in Nijkerk.

Gratis toegang
U komt toch ook naar dit gratis Event!

 
Het Event bruist en groeit aan alle kanten want er is steeds meer aandacht voor sleufloze technieken.
Samen sleufloos in de ondergrond!
De ondergrondse infrastructuur kampt met beperkt beschikbare ruimte. Zeker in binnenstedelijk gebied. Bij het ruimtegebruik in de ondergrond is er een duidelijke relatie met de inrichting van de openbare ruimte bovengronds. Beheerders van zowel bovengrondse als ondergrondse infrastructuur zoeken steeds meer de onderlinge samenwerking en kiezen voor integrale oplossingen. Hoe kunnen zij efficiënter samenwerken in projecten en hoe kunnen zij de overlast voor de bebouwde omgeving zoveel mogelijk beperken? Hierbij komen sleufloze technieken om de hoek kijken. We staan aan de vooravond van grote veranderingen, zoals inzet van nieuwe energiebronnen, voorbereiding op de klimaatverandering en de transitie naar een circulaire economie. Deze ontwikkelingen vragen aanpassingen van de huidige netwerken en hebben grote consequenties voor de infrastructuur. Sleufloze technieken kunnen een belangrijke bijdrage leveren door ondergronds meer mogelijk te maken en bovengronds de overlast te beperken. Kortom er is een grote behoefte de kennis van al deze ontwikkelingen met elkaar te delen.
Alle benodigde kennis en kunde op het gebied van sleufloze technieken (No-Dig) komen samen tijdens het NSTT No-Dig Event 2019.
Foto Ad van Wijk
De kracht van het Event!
"We zijn eigenlijk nog maar net begonnen met de organisatie en het NSTT No-Dig Event leeft nu al meer dan ooit". Een enthousiaste Ane Jutte, kartrekker van het NSTT No-Dig Event, aan het woord. En hij heeft gelijk. Het Event bruist aan alle kanten en er is steeds meer aandacht voor sleufloze technieken.
"We hebben de beursvloer in 2019 fors uitgebreid. Dat bleek nodig na de vorige edities. Er is nu nog wel wat ruimte beschikbaar, maar er zijn al meer vierkante meters dan vorige edities toegewezen. En dat terwijl het pas in oktober plaats vindt, nog meer dan een half jaar weg".
Ook het kennisprogramma krijgt al goed vorm. Doorgaans gebeurt dat pas in de laatste maanden voor het event. Maar voor 2019 is het lezingenprogramma nu al voor meer dan 50% gevuld. Dit wordt nog aangevuld met (half daagse) cursussen die dit jaar voor het eerst op het Event worden aangeboden. Daarmee is er weer een groot aanbod van kennis en innovatie.
Gelukkig is er ook weer veel ruimte voor live demonstraties op het buitenterrein, met dit jaar de mogelijkheid om zelf ook te no-diggen. Jutte daarover: "Dat is de echte kracht van het Event. Het weerspiegelt echt de hele No-Dig-wereld: theorie, ervaring en gewoon doen".
Nieuw in 2019:
  • Forse uitbreiding beursvloer; er is nu al meer oppervlakte uitgegeven dan vorig Event.
  • Grotere inlooptheaters (tot 50 plaatsen), gekoppeld aan opleidingsmodules (nieuw).
  • Buitenprogramma krijgt vorm met nieuwe elementen, o.a. 'zelf doen' HDD-boringen en demo's avegaarboringen.
Een bruisend Event!
Laat u door nationale en internationale bedrijven informeren over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van sleufloze technieken. Tijdens de live-demonstraties ziet u hoe de innovaties direct in de praktijk werken. Of help mee zelf een HDD-boring te maken.
Foto Site Tec
Wij informeren u daar graag verder over deze ontwikkelingen tijdens het No-Dig Event.

U kunt natuurlijk ook meer informatie over het No-Dig Event vinden op onze website.

 
Wij ontmoeten u graag!
Privacy statement        Contact
Privacy statement        Contact
Afmelden