Kabels en leidingen aanleggen, renoveren en vervangen zonder hinder. Dat kan met sleufloze (no-dig) technieken. Dat betekent: geen opengebroken straten, minder hinder, veelal veiliger, duurzamer en lagere kosten.
Op 9 en 10 oktober 2019 vindt de zesde editie van het NSTT No-Dig Event wederom plaats in het centraal gelegen Hart van Holland in Nijkerk.
Webversie
NSTT No-Dig Event
Nieuwsbrief
13 mei 2019 Nr. 3
NSTT No-Dig Event
Nieuwsbrief
13 mei 2019 Nr. 3
Velen hebben zich al aangemeld voor het No-Dig Event 2019.
Bent u er ook bij?
Op 9 en 10 oktober 2019 vindt de zesde editie van het NSTT No-Dig Event wederom plaats in het centraal gelegen Hart van Holland in Nijkerk.

Gratis toegang
U komt toch ook naar dit gratis Event!

 
Het Event bruist en groeit aan alle kanten want er is steeds meer aandacht voor sleufloze technieken.
Samen sleufloos in de ondergrond!
Kabels en leidingen aanleggen, renoveren en vervangen zonder hinder. Dat kan met sleufloze (no-dig) technieken. Dat betekent: geen opengebroken straten, minder hinder, veelal veiliger, duurzamer en lagere kosten. Wilt u weten wat er allemaal mogelijk is? Kom dan naar het zesde NSTT No-Dig Event.
Nieuw in 2019:
  • Forse uitbreiding beursvloer; er is nu al meer oppervlakte uitgegeven dan vorig Event.
  • Grotere inlooptheaters (tot 50 plaatsen), gekoppeld aan opleidingsmodules (nieuw).
  • Buitenprogramma krijgt vorm met nieuwe elementen, o.a. 'zelf doen' HDD-boringen en demo's avegaarboringen.
Ook nieuw: stemmen op publieksprijs
Stemmen op de NSTT publieksprijs. U kunt uw voorkeur uitspreken bij de stemming voor de NSTT Publieksprijs en aanwezig zijn bij de uitreiking van de NSTT No-Dig Award.
Tot 30 juni 2019 kunnen innovaties, projecten of onderzoeken ingediend worden voor de NSTT No‑Dig Award en de NSTT Publieksprijs. Wilt u nog meedingen naar deze prijzen meldt u aan via

Inlooptheater
Het lezingenprogramma begint al vorm te krijgen. Naast lezingen over ontwikkelingen op het gebied van leidingrenovatie- en boortechnieken komen ook andere onderwerpen naar voren. Laat u onder andere voorlichten over de ontwikkelingen op het gebied van het detecteren van kabels en leidingen.

We lichten alvast een tipje van de sluier op.

Meer en meer zien we dat de vraag naar grondradar toeneemt. Er komen rechtstreekse vragen voor een grondradaronderzoek of soms zelfs als bestekspost “bodemscan”.
Heel letterlijk is grondradar een No-Dig-techniek . Er hoeft immers geen schop de grond in om kabels en leidingen in beeld te brengen. Daarmee is grondradar een goede sleufloze techniek om voorafgaand aan boor- en leidingrenovatieprojecten vast te leggen wat zich in de ondergrond bevindt.
Inmiddels ontwikkelen partijen steeds betere software om de kabels en leidingen te detecteren en vooral te visualiseren. Juist deze stap is onmisbaar voor een goede besluitvorming en projectvoorbereiding. Digitale uitwisseling van geo-data biedt efficiencyvoordelen voor overheden en bedrijven en betekent nieuwe mogelijkheden van samenwerken. De speciale software helpt om de grote hoeveelheid geo-speciale gegevens (big data) op het juiste moment en op de juiste manier aan in een project te gebruiken, zowel bij de initiatieffase, als bij de voorbereiding en uitvoering.
Hiervoor worden via Geografische Informatie Systemen (GIS) de verzamelde gegevens weergegeven en kan via een speciaal ontwikkelde app de gegevens visueel worden weergegeven. Daarmee krijgt elke betrokken medewerker informatie, speciaal voor zijn/haar taak.
Een bijkomend gevolg van de nieuwe grondradarsoftware is het reduceren van graafschade, waarbij naast de inventarisatie van aanwezige kabels en leidingen ook aandacht wordt besteed aan het melden van een afwijkende ligging.
Ruimtegebrek en energietransitie
Door ruimtegebrek en de energietransitie liggen er steeds meer uitdagingen voor sleufloze technieken. Lees hiervoor het artikel in het 100 jarige jubileumnummer van OTAR.

Wij informeren u daar graag verder over deze ontwikkelingen tijdens het No-Dig Event.

U kunt natuurlijk ook meer informatie over het No-Dig Event vinden op onze website.

 
Wij ontmoeten u graag!
9 en 10 oktober 2019
Privacy statement        Contact        Afmelden