Op 9 en 10 oktober 2019 vindt de zesde editie van het NSTT No-Dig Event plaats. Twee onmisbare dagen voor iedereen die zich bezig houdt met planning, aanleg en onderhoud van ondergrondse kabels, leidingen en riolering. Samen met 1200 professionals profiteert u van een uitgebreid kennisaanbod en ziet u de nieuwste technieken in actie.
Webversie
NSTT No-Dig Event
Nieuwsbrief
14 januari 2019 Nr. 1
NSTT No-Dig Event
Nieuwsbrief
14 januari 2019 Nr. 1
Plan uw bezoek aan het NSTT No-Dig Event 2019!
Op 9 en 10 oktober 2019 vindt de zesde editie van het NSTT No-Dig Event plaats. Twee onmisbare dagen voor iedereen die zich bezig houdt met planning, aanleg en onderhoud van ondergrondse kabels, leidingen en riolering. Samen met 1200 professionals profiteert u van een uitgebreid kennisaanbod en ziet u de nieuwste technieken in actie.

Het evenement vindt wederom plaats in Hart van Holland in Nijkerk.

Gratis toegang
U komt toch ook naar dit gratis Event!

Sleufloos = minder hinder!
Sleufloze technieken (No-Dig) worden al meer dan 30 jaar in Nederland toegepast. Het sleufloos aanleggen en renoveren van kabels, leidingen en riolering is dan ook niet meer weg te denken. Minder hinder, sneller, duurzamer en doorgaans goedkoper. Maar bovenal de niet te onderschatten rol om een geslaagde uitvoering van de gewenste energietransitie tot stand te brengen.
Een bruisend event
Laat u door nationale en internationale bedrijven informeren over het nieuwste op het gebied van sleufloze technieken. Op de uitgebreide beursvloer lichten zij de jongste ontwikkelingen toe. Tijdens de live-demonstraties ziet u hoe de innovaties direct in de praktijk werken. Of zelf een HDD-boring maken? Het is mogelijk op het boorterrein.
Voor wie?
Het Event is voor iedereen die zich met ondergrondse infra bezig houdt.
 • beheerders en planners van de ondergrond
 • beheerders van water-, energie- en telecomnetten
 • rioolbeheerders
 • vergunningverleners en toezichthouders
 • ingenieurs- en adviesbureaus
 • aannemers en leveranciers
Voor wie?
Het Event is voor iedereen die zich met ondergrondse infra bezig houdt.
 • beheerders en planners van de ondergrond
 • beheerders van water-, energie- en telecomnetten
 • rioolbeheerders
 • vergunningverleners en toezichthouders
 • ingenieurs- en adviesbureaus
 • aannemers en leveranciers
Thema's
Een van de centrale thema's is de ENERGIETRANSITIE. Dit onderwerp is niet meer weg te denken uit de dagelijkse informatie bronnen op alle niveaus: woningen en industrie worden losgekoppeld van het Groningse aardgas en zijn we totaal gasloos in 2050. Maar wat zijn de alternatieven? Waterstof, groen gas, riothermie, warmtepompen, warmteleidingen? Wie het weet mag het zeggen. Enige echte zekerheid: een groeiende behoefte aan meer elektrische energie. De gevolgen voor de ondergrondse infra zijn legio. Uitbreiding, hergebruik maar ook herinrichting van bestaande netten zijn evident. Maar ook de komst van nieuwe (infra)structuren lijken onvermijdelijk.
Zijn hier mogelijkheden voor de bestaande Sleufloze Technieken of inspireren de ontwikkelingen tot nieuwe toepassingen? Het No-Dig Event zal hier ruim aandacht geven en als TOPIC presenteren we de uitkomst van ons eigen onderzoek over deze ontwikkelingen. Om de uitvoering van deze plannen ook daadwerkelijk te kunnen handelen zal een ver doorgevoerde SAMENWERKING van alle betrokken partijen absoluut noodzakelijk zijn. Landelijk opereren er al diverse samenwerkingsverbanden tussen energie-, waterleidingbedrijven, waterschappen en gemeenten, aangevuld met adviesbureaus, leveranciers en aannemers, om samen een project, dan wel langlopend tot de beste oplossingen en de uitvoering daarvan te komen.
De ontwikkelingen op het gebied van inspectietechnieken geven steeds meer inzicht in de actuele onderhoudstoestand van o.a. drukleidingen. Daarmee krijgen we een beter beeld van het functioneren van deze aorta's van onze samenleving. De verkregen informatie leidt tot tijdige reparaties, renovaties en totale vervanging voordat de leidingen het begeven. Ook kan worden bekeken of leidingen geschikt zijn voor andere toepassingen. Sleufloze technieken spelen hier een zeer belangrijke rol in. Ze leveren informatie voor een economische en duurzame bijdrage aan de energietransitie. De beschikbare oplossingen staan op het No-Dig Event 2019 vol in de schijnwerpers.
Daarnaast zal er aandacht zijn voor de aanleg en renovatie van kleinere diameters leidingen, zowel vrij verval als drukleidingen. Deze leidingen zijn mede bepalend voor het tempo van de ontwikkelingen met betrekking tot de ENERGIETRANSITIE.
Gedurende de gehele aanloop periode naar het No-Dig Event 2019 wordt aandacht geschonken aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de Sleuloze Technieken. Zowel in Nederland en Belgie als in de rest van de wereld. Ook zal er regelmatig worden stilgestaan bij in uitvoering zijnde bijzondere projecten, mede in het kader van de NSTT No-Dig Award 2019 en de NSTT Publieksprijs.
De NSTT op de Infratech 2019
Natuurlijk is de NSTT weer van de partij op de InfraTech, van 15 t/m 18 januari.
Bezoek de NSTT-stand nummer 4.414
 
Natuurlijk is de NSTT weer van de partij op de InfraTech, van 15 t/m 18 januari.
Bezoek de NSTT-stand nummer 4.414

 
 
Wij informeren u daar graag verder over het No-Dig Event.

U kunt natuurlijk ook meer informatie over het No-Dig Event vinden op onze website.

 
Wij ontmoeten u graag!
Privacy statement        Contact
Privacy statement        Contact
Afmelden